Wae winse ederein eine sjoëne vastelovintj,
mit dees daag hubbe wae de zaoterdig maondig en dinsdig gesloten,
woonsdig staon we weer veur uch klaor!
Autobedrijf Peeters en Gubbels