VOORINSCHRIJVING BOEK
‘Wanjelendj door de Steeg’ … en aaf en toe links of rechts aaf

Een tijdsbeeld uit vroegere jaren door middel van foto’s en bijschrif- ten over bewoners en gebouwen in de Steeg, Goot, Hoogstraat en een gedeelte van de Baand, Kwir, Kerkplein en de Winterstraat. Er wordt getracht een ‘beeld’ te tonen van personen, veelal gezin- nen, die er vroeger leefden en hun leefomgeving. Zoals de titel aan- geeft, wordt de kijker meegenomen langs panden en bewoners van een aantal straten, die een deel vormen van de bebouwde kom van Neer. Er is niet uitgegaan van een bepaalde tijdsperiode maar van ‘vroegere’ bewoners en situaties met een vergelijking naar het he- den waar dat mogelijk is. Eind maart 2024 zal er een boek verschij- nen van ongeveer 125 pagina’s met ruim 600 foto’s naar aanleiding van de gelijknamige expositie op 30 december 2023.

Voorinschrijving boek Steeg vóór 1 maart 2024; uitgave eind maart 2024. Betaald is besteld!

Het boek kost normaal €17,50 maar bij voorinschrijving €15,- Wilt u het boek toegestuurd krijgen dan komen er €6,- verzendkos- ten bij per boek.

Het bedrag kunt u overmaken naar banknummer NL97 RABO 0122 2392 61 t.n.v. Heemkundevereniging OOS NAER onder vermelding van ‘Boek Steeg’ met naam, adres en woonplaats.

De datum wanneer het boek kan worden opgehaald in de heemka- mer wordt bekend gemaakt via de website van OOS NAER.

Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@oosnaer.nl