Bussen-Schutten vernieuwen

Bij de eerste keer dat wij uittreden in het nieuwe seizoen werden diverse vernieuwingen in onze vereniging gepresenteerd.

Het muziekkorps is overgestapt op nieuwe blaasinstrumenten, bestaande uit trompetten, een trombone, eufoniums en een sousafoon. Hiermee zijn er muzikaal gezien meer mogelijkheden dan met de klaroenen die wij voorheen speelden. Dit was bij het eerste optreden al te horen en zal in de toekomst nog verder uitgebouwd worden. Hiermee hopen wij ook nieuwe muzikanten aan te trekken en zo de toekomst te garanderen. Geïnteresseerden kunnen zich altijd aanmelden of onze repetitie op maandagavond bezoeken. Ook zal er binnenkort een open repetitie zijn.

Na het meiboom plaatsen maakten wij ons klaar om het koningspaar af te gaan halen. Daarbij werd ook het nieuwe beeld van Sint Martinus meegevoerd in de optocht. Het oude, houten beeld weegt ca. 40 kg en is een flinke belasting voor de dragers. Daarom is er een 3d geprinte kopie gemaakt die aanzienlijk lichter is. Het oude beeld is ingescand en zeer getrouw nagemaakt door 3D Printing Limburg en geverfd door Jack Reijnen. Hierbij onze dank aan iedereen die aan het beeld heeft meegewerkt en aan InforDB voor de sponsoring.

Onze buksen zijn voorzien van nieuwe kamers en “smart” lopen, waarmee met een kleinere hoeveelheid kruit een zeer nauwkeurig en reproduceerbaar schotbeeld bereikt wordt.

Bij de Gaffel werden de genoemde zaken ingezegend door pastoor Lipsch.

Ook werd hier onze nieuwe beschermheer geïnstalleerd. In navolging van zijn oom Ben en vader Wim, is nu Bernd Geenen bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Hiermee geven wij opnieuw uiting aan onze nauwe band met de Lindeboom brouwerij.

Meiboom geplaatst

Op koningsdag verzamelden wij ons al vroeg bij de Gaffel om de meiboom naar het dorp te brengen en daar te plaatsen. Met vele handen werd de boom rechtop geduwd en getrokken en daarna door de jeugd versierd met linten.

Op het Kerkplein sloten ook onze vrienden van de Sankt Martins-Verein uit Alst/Angenthoer (D) zich bij ons aan. In het kader van een uitwisseling trokken wij afgelopen november mee in hun Sint-Maartensoptocht, waar ons beeld van Sint Martinus veel bekijks trok. Zij kwamen nu ons meiboom plaatsen en Koningschieten meemaken.

Zie voor meer foto’s ons fotoalbum.