20 mei j.l. is op 97 jarige leeftijd onze dorpsgenote Mia Klaessen-Verheijden overleden.
Wij wensen familie en bekenden ,
sterkte met het verlies.