Öäpeningstieje kefee tiedes de vasteloavend;

Zoaterdig: optoch nummers aafhaole van 10.00-11.00 oer, smiddes weer oap vanaaf 16.00 oer

Zunjig oape vanaaf 10.00 oer Maondig oape vanaaf 10.00 oer Dinsdig oape vanaaf 14.00 oer AsWoonsdig oape vanaaf 16.00 oer

Donderdig gesloate Vriedigs weer oap vanaaf 19.00 oer Ich wins ederein unne sjoeëne vastelaovend!