Öäpeningstieje kefee tiedes de vasteloavend;
Zoaterdig: optoch nummers aafhaole van 10.00-11.00 oer,
smiddes weer oap vanaaf 16.00 oer
Zunjig oape vanaaf 10.00 oer Maondig oape vanaaf 10.00 oer
Dinsdig oape vanaaf 14.00 oer AsWoonsdig oape vanaaf 16.00 oer
Donderdig gesloate Vriedigs weer oap vanaaf 19.00 oer
Ich wins ederein unne sjoeëne vastelaovend!