Inwonersbijeenkomst over toekomst parochiegemeenschap in Neer

Het Bisdom Roermond heeft alle parochiefederaties, waaronder Federatie KΑΝΑ. gevraagd om een beleidsplan te maken en een toekomstvisie te ontwikkelen voor alle parochies en kerkgebouwen,

Het bestuur van federatie KANA is met deze opdracht aan de slag gegaan en vindt de mening en ideeën van de inwoners van elke parochie in dit proces heel belangrijk.

Om die reden wordt er in elke parochie een inwonersbijeenkomst georganiseerd, waarbij een delegatie van het KANA-bestuur een toelichting zal geven over de huidige stand van zaken. U kunt hierbij denken aan onder andere de huidige (financiële) situatie in uw parochie, het kerkgebouw en de toekomst van de parochiegemeenschap in uw dorp.

Uw opmerkingen en ideeën over de toekomst van uw parochiegemeenschap worden genoteerd en meegenomen in de totstandkoming van een definitief beleidsplan en een toekomstvisie voor uw parochiegemeenschap.

Deze bijeenkomst is dan ook vooral bedoeld als een uitwisseling van informatie tussen. de inwoners en het KANA-bestuur.

In Neer vindt deze bijeenkomst plaats op maandag 25 maart 2024, aanvang 19.45 uur (Inloop vanaf 19.30 uur) tot uiterlijk 21.30 uur in het parochiecentrum naast de kerk in Neer.

U bent van harte uitgenodigd!

Bent u verhinderd, maar wilt u wel graag uw mening en/of ideeën delen met het KANA- bestuur, stuur deze dan gerust per e-mail naar secretaris@federatiekana.nl. Uw Input wordt zeer op prijs gesteld.

Hartelijke groet.

Bestuur federatie KANA