De gemeente Leudal heeft 225.000 euro subsidie gestoken in de historische schans in Neer, maar daarmee is het plan voor eerherstel wel gerealiseerd. Het is iets kleiner dan eerst, daarmee konden de kosten voor bodemsanering worden bespaard.

Eerherstel van de schans leek in 2021 nog ver weg. De bodem was zwaar vervuild. Vooral de concentratie cadmium, afkomstig van de zinkfabriek in Budel, bleek erg hoog. Het saneren van de bodem zou te veel kosten met zich meebrengen, wat de kans klein maakte om het plan van heemkundevereniging Oos Naer te realiseren.

Uit onderzoek bleek echter dat niet de hele bodem was vervuild. Na inkrimping van het perceel zou een bodemsanering niet meer nodig zijn. Het toegekende subsidiebedrag van 225.000 euro bleek voldoende om het eerherstel te uit te voeren. Nadat ook het archeologisch onderzoek goed uitpakte, ging het licht op groen.

KLIK HIER voor een video via ML5/VML

Schaapskooi
De 225.000 euro wordt besteed aan de hele herinrichting van de schans: het graven van de gracht, het aanleggen van een wal, de beplanting, het aanleggen van nutsvoorzieningen en het opnieuw aanleggen van historische voorzieningen zoals een ophaalbrug en een schaapskooi.

De herinrichting van de schans wordt bekostigd uit de compensatiegelden van Bayer (voorheen Nunhems Zaden), vertelt Tjeu Scheepers van de heemkundevereniging in Neer. Onderdeel van de afspraken is ook het creëren van belevingsplekken in het Buggenums veld.

De Neerse schans is een van de zeven belevingsplekken. De heemkundevereniging wil graag een toeristisch trekpleister maken van de heringerichte schans. Kindervakantiewerk en Jong Nederland Neer zullen in de nabije toekomst ook  gebruik kunnen maken van deze locatie aan de Rohrstraat.

Naar verwachting zijn de herstelwerkzaamheden in 2025 afgerond en is de historische schans weer in ere hersteld.