Dinsdag vond de openbare bijeenkomst plaats over Zevenellen. Fijn dat er veel belanghebbenden aanwezig waren. Het steunt ons en verhoogt de druk bij de gemeente om onze zorgen serieus te gaan nemen, iets wat tot nu toe nog steeds niet het geval is.

Met onze presentatie (zie bijlage) beogen we de gemeente zover te krijgen dat zij aandacht gaat besteden aan de gezondheidseffecten van Zevenellen. Met de presentatie tonen we aan dat zowel de gemeente Leudal als de provincie Limburg niet in staat zijn de gezondheid van inwoners van Midden-Limburg te beschermen tegen de gevolgen van de afvalverwerkende fabrieken die gepland staan voor Zevenellen.  Ons betoog onderbouwt dit met onderzoeken die de overheid liet uitvoeren naar de impact van industrieterreinen elders op de gezondheid van inwoners. Deze onderzoeken maken duidelijk dat

  1. er bij de overheid onvoldoende kennis is van gezondheidseffecten en –risico’s van industriële emissies en dat zij niet sturen op gezondheid van de bewoners van Midden-Limburg;

  2. dat het vergunningen-, toezicht- en handhavingsstelsel niet functioneert door onvoldoende menskracht en het ontbreken van het gewenste kennisniveau.

    Inmiddels zijn er  op verzoek van 3 ministeries ook adviesrapporten uitgebracht hoe dit verbeterd kan worden.

Tot op dit moment is er in de gemeente Leudal en bij de provincie Limburg nog geen enkel gehoor voor de noodkreet van inwoners en belangenorganisaties en dendert de traditionele werkwijze gewoon door. Ook tijdens deze bijeenkomst leek het weer alsof alles afgedaan gaat worden met algemeenheden. De portefeuillehouder heeft geen woord gezegd, portefeuillehouder gezondheid en gemeenteraadsleden waren niet aanwezig.  Antwoorden op vragen werden niet gegeven en verwezen naar een Q&A (die nooit echt concrete antwoorden geeft). En wat uit onderzoeken blijkt dat aantoonbaar niet klopt, werd weerlegd met ‘we hebben alles onder controle en goed geregeld in Leudal’.

Ondanks deze dooddoeners hoopt Stichting Duurzaam Zevenellen van harte dat de bijeenkomst toch iets wakker geschud heeft bij de verantwoordelijke bestuurders en aan de slag gaat met de aanbevelingen van de overheid, RIVM, Commissie MER en van onze stichting. Wij gaan in ieder geval samen met jullie steun door met onze inzet voor een gezond, leefbaar, veilig en natuurrijk Midden-Limburg.

Pres. Openbare bijeenkomst Zevenellen 4 juni 2024 (1) (2)

P.s. De presentatie moet geopend worden in de presentatiemodus omdat er animaties in verwerkt zijn. De laatste sheet bevat de verwijzingen naar rapporten en andere documenten die ons verhaal onderbouwen.

Vriendelijke groet

Namens stichting Duurzaam Zevenellen

Huite Vogelaar, voorzitter