TWEE reacties op “Blik op Naer”  3895 van 18-06-24

Wie is/was deze onderneming
en wat is er allemaal te zien op de foto?

Café Peters baeter bekéntj as ” biej Toeantje” , aan de Napoleonswaeg
cluplokaal van de aoj sjötte mét rechts oppe foto de sjeetbaum.

Gr Jaen Driessen

 

Dit is het huis van Toon Peeters (Toontje van Petran) het was een Café ,
links is de timmerwerkplaats van Driek Winkelmolen ,
tegenover Peeters was het huis van Trui van Maxegrete ,
Rechts van de Café staat de schietboom van de Jong Schutte,
en rechts van de poort achter de heg staat de pisbak.

Groet Jo