-Gemeente Leudal zet in op een veilige schoolomgeving voor kinderen

Gemeente Leudal wil dat alle kinderen veilig met de fiets of te voet naar school kunnen komen en zo min mogelijk met de auto gebracht worden. Fietsen en lopen is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een veiligere omgeving rondom de scholen door de vermindering van autoverkeer en parkeerdrukte. Een veilige schoolomgeving is belangrijk voor kinderen.

Om weggebruikers te wijzen op de nabijheid van een school, gaat de gemeente bij alle basisscholen in Leudal ‘schoolzones’ aanduiden. Op de wegen rondom de scholen worden gekleurde palen geplaatst en wordt de tekst ‘school’ op het wegdek aangebracht. Wethouder Michel Graef: “Door deze aanduidingen wordt het voor alle weggebruikers in één oogopslag duidelijk dat ze een school naderen en dat ze extra alert moeten zijn. De gekleurde palen worden voorzien van een bord waarop een adviessnelheid van 15 km/h staat aangegeven. Bovendien zullen we binnen de schoolzone de oversteekplaatsen voor voetgangers en de uitgangen van het schoolterrein accentueren met lage, gekleurde palen.”

Uitvoeringsplan mobiliteit

Het project Veilige Schoolomgeving is een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsplan Mobiliteit (2024-2027). Met dit project wil de gemeente bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van kinderen en de verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren. De werkzaamheden rondom de scholen worden naar verwachting in het komende najaar uitgevoerd.

-Evenementensubsidie voor viering 80 jaar vrijheid

De gemeente Leudal stelt evenementensubsidie beschikbaar voor evenementen die 80 jaar vrijheid vieren in Leudal. In 2024 en 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Ook in Leudal. Door het hele land worden daarvoor initiatieven georganiseerd om 80 jaar vrijheid, vrede, democratie en tolerantie te vieren.

Wenst u in de gemeente Leudal ook een evenement te organiseren om 80 jaar vrijheid te vieren, dan kunt u hiervoor een evenementensubsidie aanvragen. De subsidieregeling Evenementen richt zich op evenementen die in de kernen van Leudal worden georganiseerd en maakt onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote evenementen.

Stilstaan bij onze vrijheid
Wethouder Robert Martens: “Dat vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend is, bewijzen de diverse oorlogs- en conflictsituaties wereldwijd. De Vrijheid die wij mogen ervaren is hard werken, omdat het ‘onderhoud’ nodig heeft. Ik vind het dan ook van groot belang dat we stilstaan bij onze vrijheid en dat hier veel aandacht aan wordt gegeven. Door het beschikbaar stellen van deze evenementensubsidie hoop ik dat in onze gemeente meerdere initiatieven georganiseerd worden om ons hier bewust van te laten zijn.”

Belangrijk om te weten

Belangrijk om te weten is dat u voor bepaalde evenementen ook een vergunning nodig heeft. Een aanvraag hiervoor moet ten minste 12 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend.

Voor meer informatie kijk op: leudal.nl/subsidieregeling-evenementen.