Wae zeen Vastelaoves-maondig oape van 10:00u tot 12.30u

Op dinsdig zeen wae gesloate en op woonsdig zeen wae oape vanaaf 13:00u.

Fijne Vastelaovend same. 

TOP1TOYS COENEN ROGGEL.