VANDAAG zaterdag 22 juni zal de H. Mis in de kerk in Neer opgeluisterd
worden door de gezamenlijke koren van federatie KANA. Voorafgaande aan
die H. Mis zullen de koren die middag elkaar ontmoeten in het
parochiehuis in Neer. Ieder koor krijgt dan de gelegenheid om een paar stukken van het eigen repertoire te zingen. Vervolgens worden samen nog enkele nieuwe stukken ingestudeerd. (Koffie en ? zal zeker niet ontbreken.)

Als afsluiting zingen ze dan samen de H. Mis – die om 19.00
uur begint – in de kerk.