POSTERS BOEREBROELOF
Omdet wae van väöl miense de vraog kraege werom wae gein posters bie de koprasie haje ligge… höbbe wae de printers aangezatte…
Vanaaf noe zeen d’r ouch posters van ós
te kriege BIEJ SPAR KUIJPERS