Op 9 juni j.l. is Mia Hanssen-Janssen
(Mie van Jan vanne melkboer) overleden.

Wij wensen familie en bekenden sterkte met het verlies.

Condoleren kan via: ellyhanssen@icloud.com