Op 8 mei j.l. is Cor Lambers overleden.
Wij wensen familie en bekenden , sterkte met dit verlies.