Op 30 mei j.l. is op 96 jarige leeftijd onze dorpsgenoot

Ben Luijten overleden.

Wij wensen familie en bekenden sterkte met dit verlies.
De crematie van Ben , zal in besloten kring plaats vinden,