MORGEN 8 jan. gaan we van start met de geplande werkzaamheden in het oostelijk gedeelte van Neer.

Wat gaan we doen?

Verhardingen
Het asfalt wordt vervangen door klinkers en de betontegels in de trottoirs worden vernieuwd. In de principedetails kan de nieuwe situatie bekeken worden.

Riolering
De hoofdriolering en de huisaansluitingen van de riolering in de Winterstraat en de Lindenstraat worden geheel vervangen. Van de overige straten worden alleen de huisaansluitingen van de riolering tot aan de erfgrens vervangen. Tevens wordt het openbaar gebied afgekoppeld van het gemengd rioleringsstelsel.

Via de aannemer HWC houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden

 

Bij de start van een nieuwe fase , worden de betreffende aanwonende
tijdig op de hoogte gebracht middels een bewonersbrief!
Wij vragen er enig begrip voor , dat ondanks de groots mogelijke zorg van het voorkomen van overlast er TOCH enige overlast kan ontstaan.