Kefee is aope vanaaf 08.00 oor!

KAARTVERKOUP BONTJE AOVENDJ

Aankomendje zaoterdig 6 jannewari vindj de kaartverkoup van de bóntje aovendj plaats! Bun d’r oppe tieëd biej vaor ein gooj plekske!

De kaarte koste € 12,50 per stök en per persoeën kènne maksimaal 6 kaarte gekoch waere. Net as anger jaore geldj de regel det as men tösse ’t äöpene van de kefee en de kaartverkoup de kefee oet geit, men vervolges biej opnoe bènnekome achteraan mót sloete. Väöraaf kènne gein plaatse gereserveerdj waere.

D’r kan gepindj wäöre!

Woea: Kwiebustempel
kefee Manuslust
Start verkoup: 12:00 oor
Laeftied min. 16 jaor