Gisteren is gestart met restauratie van het hagelkruis Hagendoorn.
Kruishout verwijderd en bordje geplaatst dat kruis in restauratie is.
Kruishout moet eerst goed drogen; dan verf verwijderen, bijwerken, opnieuw in grondverf zetten en aflakken. Daarna wordt er een nieuw corpus op bevestigd.
Werkzaamheden worden uitgevoerd door leden van de werkgroep monumenten van OOS NAER.
De materiaalkosten van restauratie worden vergoed door
de Stichting  “Het Harry en Tiny van Bilsen-Schreurs fonds” die eigenaar is van de grond en kruis.