A.s. dinsdag 4 juni vindt vanaf 19.30u een belangrijke bijeenkomst over Zevenellen plaats in het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1 Heythuysen.
Voor het eerst krijgt Stichting Duurzaam Zevenellen ruim de tijd om uit te leggen waarom er zo veel zorgen zijn bij inwoners en natuurorganisaties in Midden-Limburg over de ontwikkelingen op industrieterrein Zevenellen.  Zorgen over de gezondheid, veiligheid en de aantasting van de leefbaarheid en de natuur.

Om 20.20u krijgt stichting Duurzaam Zevenellen het woord. We willen bereiken dat de gemeente de mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet biedt, om beleid en aanpak voor een gezonde leefomgeving steviger te verankeren, gaat benutten. Dit zodat er op Zevenellen alleen bedrijven komen die de gezondheid, leefbaarheid en daardoor ook de natuur niet schaden. Geen geringe klus voor een gemeente gezien het bewezen feit dat het vergunningen en handhavingsstelsel niet goed functioneert en er nauwelijks expertise  is op het gebied van gezondheidsrisico’s in relatie tot industrieterreinen.

Omdat dit onderwerp van belang is voor heel Midden-Limburg, en er tot nu vaak vooral eenzijdige informatie vanuit de gemeente en OML verspreid is, hopen dat u naar deze openbare bijeenkomst komt en er verslag van doet.

Vriendelijke groet
Namens Stichting Duurzaam Zevenellen
Marie-José Baur, secretaris