Zondag 28 januari 2024 Prijsbeugelen en kaarten

Beugelclub Onder Ons nodigt iedereen -families, vriendenclubs, collega’s, leden van de Beugelbond-, uit voor het prijs beugelen en kaarten op de beugelbaan in Neer.

Ook supporters zijn natuurlijk van harte welkom voor een kop koffie met vlaai of een flesje lindeboom.

Er kan gebeugeld worden met 2 of 4 personen. En we gaan kaarten: ‘kruutsen’ en/of toepen, ook 4 personen per tafel. Er zijn mooie en lekkere prijzen te winnen.

Vanaf 13.30 uur is de baan open en kan er gebeugeld of gekaart worden.

Opgave of aanmelden is niet nodig. ledereen is welkom.