𝗙𝗿𝘂𝗶𝘁𝘀𝗷äö𝗹𝗸𝗲𝘀 𝗩𝗩 𝗗𝗲 𝗞𝘄𝗶𝗲𝗯𝘂𝘀𝘀𝗲

Al jaors is ’t gebroekelik det de Kwiebusse fruitsjäölkes róndj bringe nao Kwiebusse en Kwiebussinne van 80 jaor of aojer en woeënachtig in Naer. Dit jaor zal dit gebäöre op zaoterdig 3 fibberwarie.
De Gemèndje moog de vastelaovesvereiniging gein persuuënlikke gegaeves äöver de Naerse miense mieeër gaeve.

Daoróm doon wae ein beroop op fèmilie, kènisse, en naobers van miense die tösse 11 fibberwarie 2023 en 3 fibberwarie 2024 häöre 80e verjäördaag höbbe geveerdj of zulle veere en dit nog neet door höbbe gegaeve. Die minse wille wae plezere mèt ein fruitsjäölke. 

Van de miense die al ieërder de 80 jaor gepaseerdj zeen höbbe wae de gegaeves nog.

Kèntj gae dus eine Naerse vrouw of eine Naerse man dae ’t aafgelaope jaor 80 is gewaore gaef dit den väör fibberwarie door aan 

Lars Janssen (06-53135952) of Sjaak Janssen,
baeter bekèndj Kueb vanne Waever (06-42135868). 

Gae dootj d’r ós en de 80-jäörige
(dae ouch zelf moog belle) ein plezeer mèt

De Kwiebusse bezeuke ouch al jaore langk miense die vanoet Naer nao ein bejaardehoes zeen gegaon, in ’t ziekenhoes ligke of in ein instjtèlling verzörgdj of verpleegdj wäöre. Ouch van die miense, ouch al zeen ze gein 80 jaor, en woeë det gae van moogtj aanneme det wae det neet weite, haje wae gaer informasie.